Government of Iceland

Utanríkisráðuneytið ber ábyrgð fyrir Íslands hönd um gerð milliríkja - og fjölþjóðasamninga, þ.m.t. á fiskveiði- og sjávarútvegssviðinu https://www.stjornarradid.is/raduneyti/utanrikisraduneytid/