Afli uppsjávarfisks jókst um 24.000 tonn miðað við kvóta fyrra árs og varð afli hans því 488.000 tonn. Heildarafli kvótaársins varð 1.047.000 tonn samkvæmt tölum frá ráðuneyti sjávarútvegsmála.

Á kvótaárinu 2015-16 var úthlutað alls 235.000 tonnum en við það bættust 8.5312 tonna afli strandveiðibáta og 3.328 tonna afli vegna línuívilnunar. Þegar við bættist þorskafli frá vísindaveiðum og veiðum erlendra skipa varð heildartalan alls 252.000 tonn, umtalsvert meira en úthlutað hafði verið.

Ýsuafli jókst um 2.600 tonn og gullkarfaafli um 6.700 tonn en þorskafli íslenska flotans í Barentshafi dróst saman um 1.300 tonn.

8% aukning varð á löndun humars og 7% aukning á löndun rækju, auk þess sem veiðar á skelfiski og öðrum krabbadýrum jukust um heil 107% miðað við fiskveiðiárið 2014-15 og urðu alls 4.314 tonn, einkum vegna þess að veiðar á sæbjúgu tvöfölduðust miðað við árið á undan en alls veiddust 2.908 tonn.

1.047.000 tonna heildarafli jafngildir 22% samdrætti miðað við fyrra kvótaár, einkum vegna minni afla uppsjávarfisks en hann minnkaði um 330.000 tonn miðað við fyrra ár. Þetta má einkum rekja til 253.000 tonna samdráttar í kolmunnaveiðum sem geta verið mjög breytilegar frá einu ári til annars. Veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum drógust einnig saman um 25.000 tonn, veiðar úr stofni íslensku sumargotssíldarinnar um 23.000 tonn og makrílveiðar um 17.000 tonn miðað við árið á undan.