The 2nd Fish Waste for Profit took place yesterday and has been heralded a great success by attendees who were able to meet in an intimate networking environment and make excellent new international connections. Ráðstefnan Fish Waste for Profit (Fiskúrgangur skilar hagnaði) var haldin í gær í tengslum við Íslensku sjávarútvegssýninguna og hafa þátttakendur hrósað henni í hástert, enda fengu þeir tækifæri þar til að tengjast bæði innbyrðis og á alþjóðavettvangi.

The 2nd Fish Waste for Profit took place yesterday and has been heralded a great success by attendees who were able to meet in an intimate networking environment and make excellent new international connections.

An investor filled panel discussion brought the conference to a close, during which Brynjolfur Bjarnason, Partner at Marinvest, explained that he was amazed by the new ideas being presented to him by start-up businesses every day. Further emphasising that continued education and knowledge building are key to the future of the industry.

He added that we are living in a new world where the younger generations are educated to a higher standard than ever before, are more integrated and have more international opportunities which will further equip them to be the perfect leaders for the fisheries industry.

Conference chairman, Thor Sigfusson, Founder & Chairman of the Iceland Ocean Cluster, posed the question ‘where will we be in the next 10 years?’

The panel were unanimous in their answer that the mindset in the by-product reutilisation industry is changing for the better and that in the future there will no longer be ‘by-products’, just products.

The key now is for companies in the ‘value added’ industry to promote their products in a way that shows they are a viable way of making money; if the financial success of reuse initiatives can be proved then investors will be more willing to back projects.

If you missed the conference and would like to learn more about the projects discussed, contact the organisers for more information about downloading the conference proceedings.

Ráðstefnunni lauk með pallborðsumræðum þar sem þaulreyndir fjárfestar í sjávarútvegi ræddu málin. Brynjólfur Bjarnason, fyrrum forstjóri Granda og fjárfestir hjá Marinvest, kvaðst vera dolfallinn yfir þeim hugmyndum sem frumkvöðlar kynna honum alla daga, sem endurspeglaði vel að áframhaldandi áhersla á menntun og þekkingaröflun væri lykillinn að framtíðinni í iðnaðinum.

Hann bætti við að við búum í breyttum heimi þar sem yngri kynslóðir sækja sér meiri menntun en nokkru sinni fyrr, eru samþættari og eiga völ á margskonar tækifærum á alþjóðavettvangi, sem sé gott veganesti til að verða framúrskarandi leiðtogar í sjávarútvegi.

Þór Sigfússon, stofnandi og stjórnarformaður Íslenska sjávarklasans, spurði þátttakendur hvernig þeir sæju fyrir sér framtíðina í þessum efnum, ef t.d. væri horft tíu ár fram í tímann. Þátttakendur voru á einu máli um að hugarfarið gagnvart fullvinnslu fiskúrgangs hafi breyst mjög til batnaðar og að í framtíðinni verði ekki rætt um „aukaafurðir” heldur aðeins „afurðir”.

Þeir ræddu einnig um að lykilatriði í þessum iðnaði sé að koma framleiðslunni á framfæri á þann hátt að ljóst væri að hún fæli í sér góða ábátavon, því að ef hægt væri að sýna fram á fjárhagslega velgengni vöru sem unnin er úr fiskúrgangi munu fleiri fjárfestar vera fúsir að leggja sitt af mörkum.

Ef þú misstir af ráðstefnunni og vilt kynna þér betur viðfangsefnið geturðu haft samband við skipuleggjendur ráðstefnunnar og fengið rafræn gögn frá henni.