danish-export-association-logo

Pavilion of Denmark is organized by Danish Export - Fish Tech under Danish Export Association. Danish Export - Fish Tech is your access point to Danish expertise. At the Pavilion of Denmark you can meet and engage with representatives and experts from Danish companies.

Danish Export Association is centered around industry specific networks e.g the fisheries, aquaculture and fish processing industry gathered in the Fish Tech network. Danish Export - Fish Tech network: A leading network of more than 100 Danish companies being experts within solutions for the international aquaculture, fisheries and/or fish/seafood processing industry. In our networks main focus is to promote Danish businesses abroad, encourage collaboration between companies nationally and internationally, strong networks within the industries, inform of market opportunities, organize industry specific business events and common export promotions abroad e.g. with Pavilion of Danmark at international exhibitions. Danish Export Association hosts a large number of export networks within industries where Denmark is strongly positioned internationally. Members of Danish Export Association include suppliers, manufacturers and service providers making it an excellent platform for you to identify new relevant/potential business partners from Denmark. For more information contact: Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association, maw@danishexport.dk

Danish Export skipuleggur danska sýningarskálann – Fish Tech nú innan raða Danish Export Association. Hjá Danish Export – Fish Tech færðu aðgang að danskri sérfræðiþekkingu. Í danska sýningarskálanum geturðu hitt og rætt við fulltrúa og sérfræðinga frá dönskum fyrirtækjum. Danish Export Association er byggt upp á klasanetum fyrir hvern geira, til dæmis er fiskveiða-, fiskeldis- og fiskvinnslu-geirinn saman kominn í Fish Tech klasanetinu. Danis Export – Fish Tech klasanetið: Leiðandi net meira en 100 danskra fyrirtækja með sérfræðiþekkingu á alþjóðlegu fiskeldi, fiskveiðum og/eða vinnslu fisks/sjávarafurða. Í klasanetum okkar er megináherslan á að efla starfsemi danskra fyrirtækja erlendis, hvetja til samstarfs milli fyrirtækja bæði innlands og utan, byggja upp samstarf innan greina, veita upplýsingar um markaðstækifæri, skipuleggja viðburði fyrir greinina og efla útflutningstækifæri erlendis, til að mynda með danska sýningarskálanum og alþjóðlegum sýningum. Innan vébanda Danish Export Association eru margir útflutningsklasar í greinum þar sem Danmörk hefur sterka stöðu á alþjóðavettvangi. Þar á meðal eru birgjar, framleiðendur og þjónustufyrirtæki sem mynda ákjósanlegan vettvang til að finna mögulega/mikilvæga viðskiptavini frá Danmörku. Meiri upplýsingar hjá: Martin Winkel Lilleøre, yfirmaður Fish Tech, Danish Export Association, maw@danishexport.dk

Danish  export association banner icefish

 
 

Address:
Lysbrohoejen 24
Silkeborg
DK-8600
Denmark

Website:
https://www.danishexport.com/networks/fish-tech

Social Media:
LinkedIn