Latest News – Page 8

 • TersanNB1088-1
  News

  Tersan delivers Live Fish Carriers to Nordlaks

  2021-06-09T03:00:00Z

  The 85 metre, 19 metre breadth Bjørg Pauline and sister vessel Harald Martin, due for delivery in September, are equipped with innovative LNG hybrid propulsion systems and technologically advanced fish handling, including lice treatment systems.

 • TersanNB1088-1
  News

  Tersan útvegar brunnskip til Nordlaks

  2021-06-09T02:58:00Z

  Systurskipin Bjørg Pauline og Harald Martin eru 85 metra löng og 19 metra breið. Þau verða afhent í september og eru búin gasknúnum tvinnvélum af nýjustu gerð ásamt hátæknibúnaði til meðhöndlunar á fiski, þar á meðal lúsaböðunarkerfi.

 • 2014 (2)
  News

  IceFish looking positive

  2021-05-19T18:10:00Z

  “IceFish is looking really good, even with the problems of the pandemic,” she said, commenting that with four months to go, roughly 80% of space at the exhibition is reserved or confirmed.

 • 2014 (2)
  News

  Íslenska sjávarútvegssýningin á góðri siglingu

  2021-05-19T17:10:00Z

  „Horfur eru virkilega góðar með Íslensku sjávarútvegssýninguna, þrátt fyrir öll vandamálin í tengslum við heimsfaraldurinn,“ segir hún. Nú þegar mánuðir eru til sýningar þá hafi um 80% sýningarrýmisins verið pantað eða staðfest.

 • 2017 opening ceremony
  News

  Icefish 2021 - much more than an exhibition

  2021-05-19T12:00:00Z

  Held only once every three years the 13th Icefish will return, 15-17 September 2021, with 80% of the exhibition space already booked and still over four months to go.

 • 2017 opening ceremony
  News

  Íslenska sjávarútvegssýningin 2021 - miklu meira en sýning

  2021-05-19T11:51:00Z

  Icefish er aðeins haldin á þriggja ára fresti og snýr nú aftur í þrettánda skipti dagana 15.-17. september 2021. Þegar er búið að bóka 80% af sýningarrýminu og eru þó enn fjórir mánuðir til stefnu.

 • Viking165652496_1756005014573977_6221820458368817163_n
  News

  Familiar name - new designs

  2021-05-19T01:11:00Z

  However, the current Viking designs are a long way from the original boats built back in the 1980s that established a reputation for strength and reliability. Today’s inshore fishing vessels are packed with sophisticated systems and have a carrying capacity far greater than the previous generation, as boatbuilders have responded to requirements for greater comfort and safety, more speed and higher fishing capacity.

 • Viking165652496_1756005014573977_6221820458368817163_n
  News

  Vel þekkt nafn – ný hönnun

  2021-05-19T00:01:00Z

  Hönnun Víking-bátanna í dag er hins vegar afar frábrugðin upphaflegu bátunum sem smíðaðir voru á níunda áratug síðustu aldar og urðu þekktir fyrir að vera áreiðanlegir og sterkbyggðir.

 • Navis.Visir.pall-jonsson
  News

  Taking the green approach

  2021-04-21T12:46:00Z

  “We’re concentrating on green systems, and we have developed an electric fishing vessel. This is a coastal longliner. Construction hasn’t started, but the development work is compete and this is ready to go,” said Bjarni Hjartarson at Navis.

 • Navis.Visir.pall-jonsson
  News

  Græn nálgun hjá Navis

  2021-04-21T11:46:00Z

  „Við einbeitum okkur að grænum kerfum og höfum þróað rafknúið fiskiskip. Það er línubátur til strandveiða. Smíðin er ekki hafin, en þróunarvinnu er lokið og allt er tilbúið til að hefjast handa,” segir Bjarni Hjartarson hjá Navis.

 • ENTECCermaq-Forsan
  News

  Smart systems for fisheries and aquaculture

  2021-04-21T08:46:00Z

  The group’s name is drawn from Environmental Technology, and the three partner companies, Evotec AS, Brimer AS and ServiTech AS, each have skills that range across the fisheries, aquaculture maritime sectors.

 • ENTECCermaq-Forsan
  News

  Snjallkerfi fyrir veiðar og eldi

  2021-04-21T08:16:00Z

  Nafn hópsins er dregið af Environmental Technology, eða umhverfistækni, og aðildarfyrirtækin þrjú, Evotec AS, Brimer AS og ServiTech AS, hafa hvert um sig sérhæft sig á sviðum sem ná yfir sjávarútvegsgeirana í bæði fiskveiðum og fiskeldi.

 • MMG.nord_fugloy_02b-1
  News

  Shipbuilding for fishing and aquaculture

  2021-04-21T01:47:00Z

  Those within the Måløy Maritime Group (MMG), a cluster representing a variety of specialist suppliers, include ship designer Skipskompetanse, which has recently concluded contracts for new vessels to be built at Larsnes Mek Verksted, one of the busiest shipyards in the region.

 • MMG.nord_fugloy_02b-1
  News

  Smíða skip fyrir veiðar og eldi

  2021-04-21T00:47:00Z

  Måløy Maritime Group (MMG) er fyrirtækjaklasi með ýmsum sérhæfðum framleiðendum innanborðs, þar á meðal skipahönnunarfyrirtækinu Skipskompetanse sem nýlega lauk samningum um ný skip sem verða smíðuð hjá Larsnes Mek Verksted, einni annasömustu skipasmíðastöð á svæðinu.

 • Hamp1
  News

  Global reach, Icelandic roots

  2021-03-24T15:28:00Z

  The company had been a supplier to the local fishing industry for decades before seeing some serious growth as fishing gear increasingly shifted into the high-tech sector. A longstanding commitment to staying ahead by putting the effort and resources into research and development has seen Hampiðjan grow into one of the world’s largest fishing gear manufacturers with a product line that ranges from ropes and twines to complete gear ready to start fishing.

 • Hamp1
  News

  Íslenskar rætur, alþjóðlegt umfang

  2021-03-24T15:15:00Z

  Hampiðjan hafði framleitt vörur fyrir íslenskan sjávarútveg áratugum saman áður en fyrirtækið tók að vaxa gríðarlega með hátæknivæðingu veiðarfæranna. Fyrirtækið hefur lengi einsett sér að vera í fremstu röð og sett bæði vinnu og fjármagn í rannsóknir og þróun.

 • Valka-Gadus-Representatives
  News

  New product options for Belgian processor

  2021-03-24T12:27:00Z

  Gadus has a longstanding reputation for the highest quality seafood production. Always quick to adapt and determined to be a leader in its field, Gadus has responded to the demands of a changing market by embarking on a transformation process and articulating a long-term company vision.

 • Valka-Gadus-Representatives
  News

  Nýir vinnslumöguleikar fyrir belgískan fiskframleiðanda

  2021-03-24T12:10:00Z

  Gadus hefur lengi notið virðingar fyrir framleiðslu sjávarafurða af mestu gæðum. Fyrirtækið er ávallt fljótt að aðlagast og staðráðið í að hafa forystu á sínu sviði. Það bregst við breyttum markaðskröfum með því að gera breytingar á framleiðslunni og kynna framtíðarsýn fyrirtækisins.

 • Saeplast1DSC_7076-001
  News

  Closing the recycling loop

  2021-03-24T00:09:00Z

  “This was one of the great advantages of the product, along with the strength of the containers, their durability and other features,” said Arnar Snorrason, Sæplast’s director of product and market development.

 • Saeplast1DSC_7076-001
  News

  Endurvinnsluhringnum lokað

  2021-03-24T00:01:00Z

  „Þetta var einn af helstu kostum framleiðslunnar, ásamt því hve sterk og endingargóð kerin voru, auk annars,“ sagði Arnar Snorrason, markaðs- og þróunarstjóri Sæplasts.